Marsz KOD „Jedna Polska. Dość podziałów!”

24 września, w 40. rocznicę powstania KOR, Komitet Obrony Demokracji zaprasza wszystkich, którym bliskie są wartości KOR i KOD do udziału w marszu „Jedna Polska. Dość podziałów!” Marsz jest wyrazem poparcia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych oraz protestem przeciwko łamaniu trójpodziału władzy i planowanym przez rząd zmianom w oświacie i systemie edukacji.

Zbiórka o godz. 15.00 przed Trybunałem Konstytucyjnym w Alei Szucha. Trasa marszu: Aleje Szucha – Aleje Ujazdowskie – Plac Trzech Krzyży – Rondo De Gaulle’a – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście. Na zakończenie marszu planowany jest koncert na ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza, obok Hotelu Europejskiego.