Od sprzeciwu do wolności!

3-10.10.1979, Warszawa Msza úw. odprawiona przez ksiÍdza Jana ZiejÍ na zakoUczenie g?oduwki solidarnoúciowej cz?onkuw i sympatykuw Komitetu Samoobrony Spo?ecznej KOR (KSS KOR) w koúciele Aw.KrzyNa w obronie wiÍüniuw politycznych w Czechos?owacji oraz aresztowanych Polakuw: Adama Wojciechowskiego i Edmunda ZadroNyUskiego. Na zdjÍciu od lewej: Jan Kielanowski (w g?Íbi), Jan LityUski, Mariusz Wilk, Anka Kowalska, Joanna Duda-Gwiazda, Konrad BieliUski, Jacek Bierezin, Jacek KuroU, Andrzej Czuma. Fot. Janusz Przew?ocki, zbiory Oúrodka KARTA [opozycja, KOR, Karta 77, akcje protestacyjne, religia, Koúciu?]

Czasem mały kamyczek popchnięty w dół zbocza potrafi pociągnąć za sobą lawinę potężnych głazów. Ale tylko czasem. Bardzo rzadko. Najczęściej nie dzieje się nic – turla się w dół i grzęźnie między skałami.

Czasem mała grupka ludzi potrafi za sobą pociągnąć miliony, zmieniając bieg historii. Ale tylko czasem. Bardzo rzadko. Najczęściej nie dzieje się nic.

Kiedy jest ten właściwy moment, ta jedyna niepowtarzalna okazja? Tego nie da się wcześniej przewidzieć. Trzeba próbować raz za razem, do skutku.

Ludzie, którzy w 1976 roku spotkali się w Komitecie Obrony Robotników i pociągnęli za sobą lawinę, wcześniej próbowali raz za razem. W harcerstwie i w duszpasterstwie, w partii komunistycznej i w opozycji do niej, w konspiracji i w pracy organicznej, w studenckich kołach dyskusyjnych, na salach rozpraw, w kabaretach i w literaturze. Jednak dopiero KOR okazał się tym kamyczkiem, który pociągnął za sobą lawinę.

Dlaczego? Po latach historycy, politolodzy, socjolodzy znajdują wiele wyjaśnień, zapewne słusznych. Jednak poszukując źródeł sukcesu warto odwołać się do prawd i reguł najprostszych. Do nakazu, który podpowiada: kiedy widzisz, jak biją słabszych, stań w ich obronie. Kiedy słyszysz kłamstwo, broń prawdy. Nie odwracaj się, nie chowaj. Bądź solidarny. Nie przypadkiem związek, który został poczęty w 1976 roku, by przyjść na świat cztery lata później, przybrał właśnie taką nazwę. Nie przypadkiem sprzeciw wobec niesprawiedliwości i kłamstwa komunistycznego systemu po dekadzie doprowadził do wolnej Polski.

Warto mieć przed oczami ten drogowskaz. Także dziś. Warto się narażać!

Zapraszamy do włączenia się w społeczne obchody 40. rocznicy założenia Komitetu Obrony Robotników – organizowane przez osoby, instytucje i środowiska, którym bliskie są idee przyświecające opozycji demokratycznej lat 70-tych: wolność słowa, praworządność, samopomoc i samoorganizacja społeczna. Tegoroczne obchody organizowane pod hasłem „Od sprzeciwu do wolności” odbywają się w okresie od września do końca października w różnych miastach Polski, szczególnie w tych ośrodkach, w których widoczna była działalność opozycji antykomunistycznej. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa, a także do organizacji rocznicowych wydarzeń w swojej miejscowości według własnego pomysłu lub korzystając z podpowiedzi zamieszczonych na stronie obchodów.

W zakładce Wydarzenia publikujemy informacje o konferencjach, debatach, wystawach, koncertach, czytaniach sztuk i innych wydarzeniach artystycznych przygotowywanych w kilkunastu miejscowościach w Polsce. Pomysły na to, co można zrobić samemu, żeby przypomnieć ludzi i idee KOR piszemy w zakładce Włącz się!. W zakładce Materiały udostępniamy materiały, z których można skorzystać przygotowując rocznicowe wydarzenia: listy książek i filmów o Komitecie Obrony Robotników, środowiskach i ludziach z nim związanych, poradniki, scenariusze lekcji, wystaw i ścieżek tematycznych śladami opozycji demokratycznej.

Historię KOR i sylwetki członków Komitetu prezentujemy w zakładkach Kalendarium KOR Członkowie KOR. W zakładce wywiady posłuchać można nagrań wideo członków KOR opowiadających o działalności Komitetu.

Organizując rocznicowe wydarzenie możecie posługiwać się naszym logo i skorzystać z przygotowanych przez nas materiałów graficznych.  W zaproszeniach i informacjach o wydarzeniu nie zapomnijcie dodać: „Wydarzenie organizowane w ramach społecznych obchodów 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników” i koniecznie prześlijcie nam informację, co i kiedy zamierzacie zrobić na: [email protected]. Wszystkie wydarzenia rocznicowe odnotujemy na naszej stronie internetowej. Będziemy też o nich zawiadamiać media.


Komitet Honorowy

Członkowie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR:
Konrad Bieliński
Seweryn Blumsztajn
Bogdan Borusewicz
Andrzej Celiński
Mirosław Chojecki
Jan Lityński
Adam Michnik
Ewa Milewicz
Wojciech Onyszkiewicz
Maria Wosiek
Henryk Wujec

Patronat

Patronat nad Społecznymi obchodami 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników objęli:
Prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska
Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Prezydent miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz

Organizatorzy

Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego, działacze opozycji demokratycznej
Kraków: działacze opozycji demokratycznej,
Lublin: działacze opozycji demokratycznej lat 70., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Stowarzyszenie Bona Fides, Tomasz Dostatni OP,  Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Łódź: Klub Pozytywnej Wyobraźni
Poznań: Komitet Obchodów 40. rocznicy powstania KOR w składzie: Włodzimierz Bogaczyk (Agora), Ryszard Czapara (wydawca), Jerzy Fiećko (polonista, UAM, współpracownik KOR), Maria Ganowicz (rzeczniczka Studenckiego Komitetu Solidarności), Grzegorz Ganowicz (przewodniczący Rady Miasta),  Marcin Kęszycki (Teatr Ósmego Dnia, współpracownik KOR), Jacek Kubiak (rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności), Roman Kubicki (filozof, UAM), Krzysztof Podemski (socjolog, UAM), Lech Raczak (Teatr Ósmego Dnia, współpracownik KOR), Marek Raczak (Teatr Ósmego Dnia, współpracownik KOR), Piotr Śliwiński (polonista, UAM), Krzysztof Trybuś (polonista, UAM).
Warszawa: działacze opozycji demokratycznej lat 70., Dom Spotkań z Historią, Warszawska Rada Adwokacka, Fundacja im. Bronisława Geremka, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Wrocław: działacze opozycji demokratycznej

Kontakt

mail: kontakt@komitetobronyrobotnikow