Warsztaty dla nauczycieli „Opozycja demokratyczna w walce o prawa człowieka”

16 czerwca Klub Pozytywnej Wyobraźni z Łodzi, we współpracy z  Instytutem Pamięci Narodowej i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łódź, zorganizowało warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Warsztaty prowadzili działacze dawnej opozycji demokratycznej, głównie Komitetu Obrony Robotników, współpracujący obecnie z Komitetem Obrony Demokracji.

Plan warsztatów: wprowadzenie o Komitecie Obrony Robotników  (geneza, działalność, wartości); propozycje dotyczące prowadzenia zajęć warsztatowych z historii opozycji przedsierpniowej w oparciu o źródła (oryginalne egzemplarze Kultury Paryskiej i prasy podziemnej);  film dydaktyczny o historii Komitetu Obrony Robotników autorstwa Waldemara Wiśniewskiego ilustrowany materiałami archiwalnymi, uwzględniający historię łódzkiego środowiska KOR; prezentacja zeszytu Kroniki Miasta Łodzi z serii „Bohaterowie naszych czasów” pt. „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej” (idea powstania zeszytu, omówienie tras wycieczkowych możliwych do wykorzystania dydaktycznego); informacja o wystawie „Druki KOR” w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi.