„Jak rodziła się demokracja w Polsce?” Debata w 40 rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

22 września,  w przeddzień 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników, w sali wystaw czasowych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, odbędzie się publiczna debata z liderami i liderkami przedsierpniowej opozycji. 

O roli i znaczeniu KOR oraz innych ruchów opozycji antykomunistycznej w doprowadzeniu do przemian ustrojowych w Polsce, różnych strategiach walki z komunizmem, współpracy między wieloma środowiskami i pokoleniami opozycjonistów oraz o ich wkładzie w powstanie i rozwój Solidarności rozmawiać będą m.in.: uczestnicy strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980: Bogdan Borusewicz, Ewa Milewicz i Konrad Bieliński, a także: Andrzej Czuma, Aleksander Hall, Krzysztof Król, Bogdan Lis, Ludwika Wujec. Spotkanie odbędzie się w sali wystaw czasowych Europejskiego Centrum Solidarności w godz. 17.30–20.00 . Więcej: na stronach ECS.


PROGRAM KONFERENCJ
I

17.30 – przywitanie gości – Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

17.40–18.20  W obronie robotników

Konrad Bieliński, członek Komitetu Obrony Robotników, współorganizator podziemnego wydawnictwa NOWA, w trakcie sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej redaktor „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność, jeden z liderów podziemnych struktur „Solidarności” na Mazowszu,
Bogdan Borusewicz, Członek Komitetu Obrony Robotników, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, redaktor „Robotnika” i „Robotnika Wybrzeża”. Główny organizator sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, przywódca podziemnych struktur „Solidarności” w regionie gdańskim i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
Mirosław Chojecki, członek Komitetu Obrony Robotników, współorganizator podziemnego wydawnictwa NOWa, w latach 80. na emigracji Paryżu, organizator przerzutu sprzętu poligraficznego do Polski, wydawca pisma „Kontakt”,
Ewa Milewicz, członkini Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i kierownictwa niezależnej oficyny wydawniczej NOWa, uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ‘80, współpracowała z Agencją Filmową przy NSZZ „Solidarność” i „Tygodnikiem Mazowsze”, współorganizowała podziemne struktury „Solidarności” w Warszawie.

18.30–19.30 | Wspólnota opozycji

Andrzej Czuma, współzałożyciel antykomunistycznych organizacji Ruch oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, redaktor pisma „Opinia”, po Sierpniu ‘80 doradca „Solidarności” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim oraz redaktor i wydawca „Wiadomości Katowickich”,
Aleksander Hall, uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo „Bratniak”, w Sierpniu ’80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu,
Krzysztof Król, jeden z liderów Konfederacji Polski Niepodległej, organizator druku i kolportażu niezależnych pism podziemnych,
Bogdan Lis, współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej „Solidarności”, w Sierpniu ’80 sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego,
Liliana Batko-Sonik, współzałożycielka i rzeczniczka Studenckiego Komitetu Solidarności założonego w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa, w stanie wojennym organizowała pomoc internowanym,
Ludwika Wujec, współpracowniczka KOR, współtwórczyni pisma „Robotnik”, redaktorka „Tygodnika Mazowsze”.
moderator: Konrad Knoch, historyk, Wydział Myśli Społecznej ECS

19.30–20.00 | rozmowa z publicznością