Finał projektu „Solidarna Szkoła”

13-14 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności odbył się finał tegorocznej edycji projektu „Solidarna Szkoła”. W ramach projektu uczniowie z 30 szkół, w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, poznawali historię przemian demokratycznych w Polsce, w tym szczególnie działalność Komitetu Obrony Robotników.Od stycznia do czerwca 2016 roku ponad 30 szkół z całej Polski wzięło udział w projekcie „Solidarna Szkoła”, realizując projekty nawiązujące do historii i ideałów Komitetu Obrony Robotników.  W ramach projektu młodzież pod opieką pedagogów poszukuje w swoim otoczeniu źródeł historycznych: miejsc, zabytków, dokumentów, osób i zaangażowanych w przemiany demokratyczne w Polsce. Tematyka tegorocznej edycji projektu obejmowała m.in. historię Komitetu Obrony Robotników i społeczny wymiar jego działalności. Szkoły otrzymały scenariusz lekcji o historii KOR, infografiki i karty pracy. Uczniowie zajmowali się społecznym wymiarem działalności KOR i szukali sposobów na kontynuowanie jego przesłania we współczesnej rzeczywistości.

Na finałowej konferencji 13–14 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności reprezentanci 11 placówek, m.in. z Poznania, Siedlec, Sztumu, Wiskitek i Zabrza, prezentowali efekty swoich prac. Wzięli też udział w debacie z członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” Janem Lityńskim oraz zwiedzili wystawę stałą ECS.

Projekt „Solidarna Szkoła” realizowany jest od 2013 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności, przy wsparciu Muzeum Historii Polski.