Warsztaty „Siła Wolnego Słowa – opowieści o wolności”

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oferuje warsztaty i gry miejskie dla młodzieży, które, biorąc za punkt wyjścia historię opozycji demokratycznej lat 70-tych, niezależnego ruchu wydawniczego i walki z cenzurą, stawiają uczestnikom pytania o znaczenie wolności i odpowiedzialności za słowo w czasach im współczesnych.

Gra o wolność
Warsztat stanowi opowieść o wolności: walce z cenzurą i historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie. Do opowieści wykorzystane zostały elementy gry miejskiej w zamkniętej przestrzeni. Uczestnicy gry podzieleni są na 4 rywalizujące ze sobą drużyny, które w atrakcyjnej formule poznają informacje dotyczące najnowszej historii Polski. W trakcie spotkania młodzież  wykorzystuje techniki remiksu i kolażu do stworzenia własnej opowieści o tym, czym dla nich jest wolność i wolne słowo.

Grupa wiekowa: 14+
Maksymalna liczba osób: 20 osób
Czas trwania: 2 h
Termin: do ustalenia, między 10:00 a 15:00 (rezerwacja)
Miejsce: Dom Słów (ul. Żmigród 1)
Cena: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł
Zapisy: [email protected]

Design for freedom
Zajęcia z cyklu „Zrób to sam”, podczas których uczestnicy wcielą się w designerów i przygotują gadżety oraz infografiki i piktogramy o tematyce wolności. W ramach spotkania młodzież projektuje i przygotowuje według własnego pomysłu torby papierowe i bawełniane, torby z koszulek, koszulki, afisze, szyldy, infografiki, lapbooki. Motywem przewodnim dla wszystkich gadżetów jest wolność.

Grupa wiekowa: uczniowie 13+
Maksymalna liczba osób: 20 osób (w przypadku warsztatów w Domu Słów), cała klasa (w przypadku warsztatów w placówce szkolnej)
Czas trwania: 1-2 h
Termin: do ustalenia, między 10:00 a 15:00 (rezerwacja)
Miejsce: Dom Słów (ul. Żmigród 1) lub placówka szkolna
Cena: 11 zł
Zapisy: [email protected]

Wolność Słowa a Mowa Nienawiści
Podczas zajęć zastanowimy się, co w dzisiejszych czasach oznacza „wolność słowa” oraz czy możemy nią uzasadniać mowę nienawiści. Pytamy o to, gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością słowa a sianiem nienawiści oraz w jaki sposób użytkownicy internetu mogą nieświadomie przyczyniać się do jej szerzenia.

Grupa wiekowa: 13+
Maksymalna liczba osób: 20 osób (w przypadku warsztatów w Domu Słów), cała klasa (w przypadku warsztatów w placówce szkolnej)
Czas trwania: 1-2 h
Termin: do ustalenia, między 10:00 a15:00 (rezerwacja)
Miejsce: Dom Słów (ul. Żmigród 1) lub placówka szkolna
Cena: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł
Zapisy: [email protected]

Więcej: http://teatrnn.pl/domslow/warsztaty-1/