Konferencja „Od KOR-u do KOD-u. Triumf i kryzys demokracji. Szukanie nowych odpowiedzi”

20 września w godz.10.00-15.00 Fundacja im. Stefana Batorego organizuje w swojej siedzibie, ul. Sapieżyńska 10A, konferencję z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników.   W spotkaniu udział wezmą; János Kis (Węgry), Iwan Krastew (Bułgaria),  Jacques Rupnik (Czechy–Francja), Karol Modzelewski, Jan Rokita, Aleksander Smolar i Karolina Wigura,  Mateusz Kijowski.

Uczestnicy konferencji rozmawiać będą o sukcesach i osiągnięciach oraz słabościach i porażkach ostatnich czterech dekad a także wyzwaniach  związanymi z obecną sytuacją w krajach naszego regionu. Spotkanie ma być swobodną, spontaniczną rozmową z udziałem publiczności: o Polsce i o innych krajach naszego regionu. O wpływie, jakie miały na te kraje zmiany w Europie i na świecie. Konferencja podzielona jest na kilka sesji. Każda będzie poprzedzona 10-minutowym wprowadzeniem kolejnych uczestników panelu.

  1. Część I: Antypolityczna polityka: oryginalność i dokonania KOR-u oraz innych ruchów demokratycznych w Polsce i innych krajach bloku sowieckiego
  2. Część II: Opozycja demokratyczna wobec wyzwań modernizacji i demokratycznej polityki po 1989 roku: poszukiwanie nowych form politycznych i strategii rozwoju
  3. Cześć III:  Regres demokratyczny ostatnich lat
  4. – czynniki zewnętrzne: globalizacja, kryzys, zachwiane poczucie bezpieczeństwa, upadek mitu Zachodu, problemy Unii Europejskiej, populizm i rewolta przeciw elitom.
  5. – czynniki wewnętrzne – zużycie imitacyjnego modelu rozwoju, poczucie niesprawiedliwości i zmęczenie, pustka ideowa, zmiana pokoleniowa
  6. Część IV: Komitet Obrony Demokracji a dziedzictwo KOR-u. Ruchy społeczne, ruchy protestu a tradycyjna polityka

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i polskim.

  • *   *   *

Noty biograficzne wprowadzających do dyskusji:

Mateusz Kijowski (ur. 1968) – informatyk, publicysta, działacz społeczny i bloger. Członek-założyciel Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, działał w ruchu ojcowskim i proszczepionkowym, był współzałożycielem stowarzyszenia „Stop Gwałtom”. Obecnie przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji.

János Kis (ur. 1943) – filozof, socjolog i politolog. Jeden z czołowych węgierskich dysydentów, w 1981 założył pierwszy opozycyjny magazyn „Beszélõ”, którego redaktorem naczelnym pozostawał do 1989. Współzałożyciel liberalnej partii Związek Wolnych Demokratów. W 1991 roku wycofał się z aktywnej polityki, od 1992 jest profesorem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego.

Iwan Krastew (ur. 1965) – politolog, prezes Centrum na rzecz Strategii Liebralnych, permanent fellow w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku. Współzałożyciel Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, członek Rady Open Society Foundation.

Karol Modzelewski (ur. 1937) – historyk, opozycjonista,  współautor wraz z Jackiem Kuroniem Listu otwartego do Partii z  1964 roku, w okresie PRL kilkakrotnie więziony. Pierwszy rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”, członek władz krajowych związku – Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W latach 1989-1991 senator, współtwórca Solidarności Pracy, a następnie Unii Pracy.

Jan Rokita (ur. 1959) – polityk i publicysta, w latach 1989-2007 poseł na Sejm,  w 1992-1993 szef Urzędu Rady Ministrów. Obecnie niezależny komentator.

Jacques Rupnik (ur. 1950) – francuski politolog i historyk, dyrektor ds. badań w Centre d’Etudes et de Recherches Internationales w Paryżu, wykładowca w Collège d’Europe w Brugii. W latach 1990-1992 doradzał prezydentowi Czechosłowacji Václavowi Havlowi.

Aleksander Smolar (ur. 1940) – politolog, publicysta, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu; członek International Forum Research Council w Waszyngtonie; członek Rady Dyrektorów Institute for Human Sciences przy Boston University. W latach 1989-1990 – doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1992-1993 – doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Prezes Fundacji Batorego od 1990 roku.

Karolina Wigura (ur. 1980) – socjolożka, publicystka, szefowa Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej”, adiunktka w Instytucie Socjologii UW. Opublikowała książki: Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki (nagroda im. J. Tischnera 2012) oraz z Geoffreyem Karabinem Forgivenessem Promise, Possibility and Failure. Laureatka Grand Press za wywiad z Jürgenem Habermasem Europę ogarnia śmiertelny bezwład (2008).