Konferencja „KOR i literatura”

18-19 października w Collegium Maius UAM odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Komitetowi Obrony Robotników i jego związkom z literaturą. Konferencję poprzedzi uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Stanisławowi Barańczakowi, a w środę 19 października w przerwie między sesjami o godzinie 12.30  odbędzie się uroczyste otwarcie pasażu  Stanisława Barańczaka  w Collegium Maius UAM.

Celem konferencji jest ukazanie historycznych, socjologicznych, filozoficznych, artystycznych i stricte literackich okoliczności towarzyszących narodzinom i działalności KOR. Referaty wygłoszą uznani specjaliści z różnych dziedzin z Poznania oraz innych ośrodków, a także uczestnicy i świadkowie zdarzeń.

Konferencji towarzyszyć będzie promocja „Wierszy zebranych” Juliana Kornhausera z udziałem syna  poety, Jakuba Kornhausera i Adriana Glenia. Spotkanie rozpocznie się w środę, 19 października o godzinie 17.00. Prowadzić je będą Marcin Jaworski i Piotr Śliwiński. Utwory poety przeczyta Mariusz Puchalski.

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY 18 października, wtorek, godz. 9.30 – 15.00

godz. 9.30   Uroczyste odsłonięcie muralu poświęconemu Stanisławowi Barańczakowi na Collegium Maius UAM

godz. 10.30  Sesja I: FAKTY, KONTEKSTY, PARALELE
Mirosław Chojecki, „Jak przy pomocy gumki od majtek obaliliśmy komunizm”
Jerzy Kandziora, „Narodziny wolnego słowa – refleksje, bibliografia”
Krzysztof Podemski, „Świadomość społeczna lat 70.”
Roman Kubicki, „KOR a współczesna kultura polityczna w Polsce”
Urszula Kowalska, „Następstwa będą nieprzewidziane i dalekosiężne (Anna Šafaříková). O «zmęczeniu zmęczeniem» w „epoce bezczasu» – Czechosłowacja lat 70.”
Bogusław Zieliński, „KOR na tle poruszeń politycznych byłej Jugosławii”

godz. 14.30   Sesja II: TRADYCJE, TRANSFORMACJE, SCENY
Jerzy Fiećko, „KOR a powroty romantyzmu w latach 70.”
Krzysztof Trybuś, „Literatura a moment historyczny (Jan Józef Lipski)”
Agata Stankowska, „Pośmiertne życie rewolucji. O «Dzienniku węgierskim» Wiktora Woroszylskiego”
Tomasz Mizerkiewicz, „Polska literatura i sztuka niezależna a doświadczenie moskiewskiego konceptualizmu”
Jacek Wachowski, „Dwa teatry – czyli widowiska masowe i sceny alternatywne w czasach realnego socjalizmu”

DZIEŃ DRUGI 19 października, środa, godz. 9.30 – 19.00

godz. 9.30   Sesja III: LIRYKA – POETYKI I GESTY
Barbara Sienkiewicz, „Nowa Fala – między awangardą a romantyzmem”
Aanna Legeżyńska, „Stanisław Barańczak – polonistyczne początki. Portret archiwalny”
Joanna Grądziel-Wójcik, „Krynicki – awangardysta w akcji”
Marcin Jaworski, „Inny głos. O kilku wierszach Juliana Kornhausera”
Piotr Śliwiński, „Poeta i nowoczesne zaangażowanie”

godz. 12.30   UROCZYSTE OTWARCIE PASAŻU STANISŁAWA BARAŃCZAKA

godz. 13.30  Sesja IV: KRYTYKA LITERACKA – LITERATURA KRYTYCZNA
Przemysław Czapliński, „Krytyka okołokorowska: kwestia reprezentacji”
Bogumiła Kaniewska, „Jacek Bocheński – historia przepisana na współczesność”
Zbigniew Kopeć, „Niekompromitująca, polska choroba. Więzienie i literatura”
Agnieszka Czyżak, „Proza Stefana Kisielewskiego”
Jan Galant, „Rewolucja artystyczna vs rewolucja polityczna?”
Dobrochna Dabert, „Kino nieobojętne”

godz. 17.00  Promocja „Wierszy zebranych” Juliana Kornhausera z udziałem Jakuba Kornhausera i Adriana Glenia z Uniwersytetu Opolskiego