Konferencja KOR – początki walki o prawa człowieka

11 października 2016 w godz. 11.00 – 17.00 Warszawska Okręgowa Rada Adwokacka i Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy we współpracy z Helsińskim Komitetem Praw Człowieka organizują w siedzibie Okręgowej  Rady Adwokackiej,  Aleje Ujazdowskie 49, konferencję „KOR – początki walki o prawa człowieka”. O wpływie Komitetu Obrony Robotników i związanych z nim prawników na kształtowanie i obronę praw człowieka w Polsce oraz o roli adwokatury w walce o praworządność i prawa człowieka dyskutować będą historycy,  działacze opozycji demokratycznej i obrońcy w procesach politycznych z czasów opozycji demokratycznej i „Solidarności”.

KOR – początki walki o prawa człowieka
Konferencja z okazji 40 rocznicy powstania KOR-u

23 września br. przypada czterdziesta rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, organizacji stawiającej  sobie  za  cel  obronę praw  człowieka.  Współzałożycielami  i  działaczami  KOR  byli  również adwokaci członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z organizacją tą współpracowali również adwokaci  broniący  i  udzielający  pomocy  prawnej  zarówno  ofiarom  strajków Radomskich  jak  i samych   działaczy   KOR.   Jednym  ze  współzałożycieli   KOR   była  mecenas  Aniela  Steinsbergowa, warszawska adwokat, obrończyni występująca w wielu procesach politycznych, m.in. w procesie Kazimierza Moczarskiego.  Swoje  wspomnienia  opisała  w  książce „Widziane  z ławy  obrończej”, opublikowanej  w Paryskiej Kulturze w 1976 roku. W tym roku książka, z obszerną przedmową profesora Andrzeja Friszke, została wydana przez Wydawnictwo  Biblioteka „Więzi”.

Celem  konferencji  jest  uczczenie  rocznicy  powstania  KOR,  przypomnienie  historii  jego  powstania, oraz  udziału  w  jego   założeniu  i  pracach  członków  Palestry.  Kolejnym  celem  jest  dyskusja  na  temat  wpływu KOR na kształtowanie i obronę praw człowieka w Polsce, z uwzględnieniem roli adwokatów, jak również dyskusja na temat roli adwokatury w walce o praworządność i prawa człowieka obecnie.

Program Konferencji

11.10-11.30 Wykład wprowadzający prof. Andrzeja Friszke, autora przedmowy do książki Anieli Steinsbergowej „Widziane z ławy obrończej”

11.30-13.00  Panel I: KOR – pierwsza w PRL zorganizowana obrona praw człowieka, współpraca działaczy z adwokatami (akcja pomocy, przypomnienie głównych obrońców, zesp. adwokacki nr 25, biuro interwencyjne KOR) .
Paneliści:  Jan Skórzyński, Henryk Wujec, Ewa Milewska – Celińska, Mirosław Chojecki.
Moderatorka: Ewa Siedlecka

13.00-13.30 przerwa na kawę/lunch

13.30-15.00 Panel II: Obrońcy praw człowieka i ich obrońcy – niezależny obrońca, niezależnie od ustroju (procesy działaczy wielkich zakładów w pierwszych dniach stanu wojennego, współpraca z Komitetem Prymasowskim)
Paneliści: Anna Fedorowicz, Maja Komorowska, mec. Jacek Taylor, mec. Tomasz Przeciechowski
Moderator: Michał Komar

15.00-16.30 Panel III: Obrona praw człowieka dziś i rola adwokatury
Paneliści: prof. Adam Strzembosz, Danuta Przywara, mec. Jacek Dubois, mec. Czesław Jaworski.
Moderator: Mikołaj Pietrzak

16.30-17.00 Zakończenie konferencji: Słowo podsumowania prof. Jerzy Stępień