Dyskusja „Lublin a KOR – wartości KOR dzisiaj”

21 października w godzinach 16.00-18.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” (Sala Czarna), ul. Grodzka 21, odbędzie się spotkanie dyskusyjne z udziałem historyków i działaczy opozycji demokratycznej. Spotkanie otworzy wykład prof. Jana Skórzyńskiego, historyka, autora m.in. książki „Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników”, redaktora dziennika „Rzeczpospolita” w latach 1994-2007.

W dyskusji po wykładzie Lublin a KOR – wartości KOR dzisiaj udział wezmą działacze i współpracownicy KOR i lubelskiej opozycji demokratycznej: Wojciech Onyszkiewicz, Ludwika i Henryk Wujcowie, Wojciech Samoliński i Maciej Sobieraj (IPN Lublin) oraz historycy:  prof. Iwona Hofman z UMCS,  dr. Jan Olaszek z warszawskiego IPN. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Dostatni.

odz. 16:00-16:15

Wprowadzenie do dyskusji: prof. Jan Skórzyński „KOR – siła bezsilnych”

 

godz. 16:15-18:00

„Lublin a KOR – wartości KOR dzisiaj” – okrągły stół, w którym udział wezmą: Ludwika i Henryk Wujec, prof. Iwona Hofman (UMCS), prof. Jan Skórzyński, dr Jan Olaszek (IPN), Maciej Sobieraj (IPN Lublin), Wojciech Onyszkiewicz, Mirosław Chojecki, Wojciech Samoliński.
Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Dostatni.
Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21