Wykład „Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim”

21 września o godz. 17.00  w związku z 40 rocznicą powstania Komitetu Powstania Robotników wykład „Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim” wygłosi historyk dr Michał Paziewski.  Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”  organizowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8.

Mijająca 23 września bieżącego roku 40 rocznica utworzenia Komitetu Obrony Robotników, przekształconego w 1977 roku w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, jest doskonałą okazją, do przedstawienia środowiska opozycji demokratycznej, które wykrystalizowało się wówczas również na Pomorzu Zachodnim. Było ono jednym z najbardziej aktywnych w Polsce. Osobiste kontakty z warszawskimi opozycjonistami nawiązane w 1977 roku najpierw przez braci Mirosława i Jana Witkowskich z Gryfina, później przez Stefana Kozłowskiego ze Szczecina i Kazimierza Dobosza z Trzebieży zaowocowały ścisłą współpracą m.in. z korowskim dwutygodnikiem „Robotnik”, a po roku proklamacją powstania Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, jednego z trzech komitetów założycielskich wolnych związków zawodowych w kraju. Podczas strajków z lata 1980 roku osoby z tego grona oraz z kręgu skupionego wokół Andrzeja Milczanowskiego i Jerzego Zimowskiego nierzadko inicjowały protesty i stawały na ich czele, później zaś były aktywnymi członkami NSZZ „Solidarność” w regionie zachodniopomorskim. Byli to m.in.: Aleksander Krystosiak ze stoczni „Parnica” czy Władysław Lisowski i Jan Nowak z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Jeszcze przed sierpniem 1980 roku wielu szczecinian ściśle współpracowało również z innymi opozycyjnymi inicjatywami: Mieczysław Ustasiak z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Jerzy Sychut (późniejszy lider Konfederacji Polski Niepodległej) z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA, Małgorzata Pawlicka z redakcją „Robotnika”, Marek Adamkiewicz zakładał Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. Z kolei kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, bezpośrednio kontaktujący się głównie z Jerzym Zimowskim, przez ponad ćwierć wieku przemycał wydawnictwa emigracyjne z Zachodu, które rozpowszechniano przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim.