Składanie kwiatów na grobach zmarłych członków KOR

W piątek 23 września w godzinach 11.00-14.00 przyjaciele i współpracownicy KOR składali kwiaty na grobach zmarłych działaczy Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej  „KOR”: w Warszawie, Milanówku, Witowie (grób Jana Kielanowskiego), Sosnowcu (grób Anki Kowalskiej), i w Cambridge, Massachusetts.

godzina 11.00
Cmentarz Bródnowski
, ul.  św. Wincentego 83 – składanie kwiatów na grobie Adama Szczypiorskiego, spotkanie przy wejściu głównym
Cmentarz miejski w Milanówku, ul. Wojska Polskiego – na grobie Józefa Rybickiego, spotkanie przy bramie

godzina 12.00
Cmentarz w Laskach – na grobach Haliny Mikołajskiej i ks. Jana Ziei, spotkanie przy bramie

godzina 13.00
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany –  na grobach Ludwika Cohna i Anieli Steinsbergowej,
spotkanie przy bramie

godzina 14.00
Stare Powązki – na grobach Jerzego Andrzejewskiego, Edwarda Lipińskiego, Jana  Józefa Lipskiego, Antoniego  Pajdaka, Wojciecha Ziembińskiego, Wacława Zawadzkiego i ks. Zbigniewa Kamińskiego, spotkanie przy Bramie II (na prawo od kościoła Karola Boromeusza)

Powązki Wojskowe  – na grobach Jacka Kuronia, Jerzego Ficowskiego, Leszka Kołakowskiego i Zbigniewa Romaszewskiego, spotkanie przy grobie Jacka Kuronia

W tym samym dniu kwiaty zostaną złożone na grobach:  Stanisława Barańczaka w Cambridge, Anki Kowalskiej w Sosnowcu i Jana Kielanowskiego w Witowie.