Wykład „Parlament niewidocznych”

W sobotę 22 października o godz. 18.00 w Trybunale Koronnym, ul. Rynek 1, odbędzie się wykład pt. „Parlament niewidocznych” profesora Pierre’a Rosanvallona z Collège de France.

Pierre Rosanvallon, profesor Collège de France, jest twórcą projektu „Opowiedzieć życie”, którego celem jest opisanie i zrozumienie społeczeństwa poprzez stworzenie przestrzeni wypowiadania się  jednostek niereprezentowanych („niewidzialnych”) w dotychczasowych politycznych i medialnych dyskursach. Tworząc reprezentację-narrację oraz przestrzeń prezentacji siebie wobec innych, Pierre Rosanvallon próbuje wydobyć z anonimowości społeczeństwo, tworząc nowy typ demokracji, demokracji narracyjnej. Demokracja narracyjna w koncepcji Rosanvallona, to forma funkcjonowania społeczeństwa, oparta na godności i równości wszystkich uczestników, żywych relacjach interpersonalnych, „uważności” wobec innych,  zaufaniu, otwartości.