Romantyka Komitetu Obrony Robotników w Szczecinie

28 września o godz. 18.00  w sali kameralnej Szczecińskiego Inkubatora Kultury, al. Wojska Polskiego 90,  Stowarzyszenie Dziennikarzy „Pomorze Zachodnie” organizuje spotkanie poświęcone 40. rocznicy KOR. W programie projekcja filmu dokumentalnego Piosenka z kluczem w reżyserii Ewy Szprynger, a po niej dyskusja „Romantyka Komitetu Obrony Robotników w Szczecinie”.W dyskusji udział wezmą zachodniopomorscy działacze i współpracownicy Komitetu Obrony Robotników i środowisk opozycji demokratycznej: Marek Adamkiewicz, Józef Gawłowicz, Michał Paźniewski, Mirosław Witkowski.

Marek Adamkiewicz, przed Sierpniem 80 – rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, po Sierpniu 80 – założyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, w stanie wojennym współtwórca Akademickiego Ruchu Oporu, lider Ruchu „Wolność i Pokój”

kpt Józef Gawłowicz, przez ponad ćwierć wieku przemycił do Polski około półtorej tony wydawnictw emigracyjnych, głównie Instytutu Literackiego w Paryżu, które kolportowano wśród szczecińskich korowców, przyjaciół i zaufanych znajomych.

dr Michał Paziewski, przed Sierpniem 80 współpracownik „Biuletynu Informacyjnego” Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, po Sierpniu 80 – redaktor tygodnika „Jedność”, po narzuceniu stanu wojennego – redaktor pisma „Grot”, organu Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Stoczni Warskiego oraz  miesięcznika społecznego „Obraz”, podczas strajku w sierpniu 1988 roku w Porcie Szczecińskim redaktor „Biuletynu Solidarności”.

Mirosław Witkowski, współtwórca Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, redaktor „Robotnika Szczecińskiego”, gryfińskiego pisma „Krawędź”, kwartalnika „Pismo Ruchu Wolność i Pokój”, wydawca artzinów „Garaż” i „Skafander”.