Spotkanie o KOR ze studentami Uniwersytetu Śląskiego

18 października o godzinie 13.30 w Sali 142 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie ze studentami poświęcone 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Spotkanie rozpocznie emisja filmu Ewy Szprynger „Piosenka z kluczem”. Po filmie Ludwika Wujec, Henryk Wujec, Jan Lityński rozmawiać będą o powstawaniu i działalności KOR i KSS „KOR”. Spotkanie moderował będzie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Kazimierz Miroszewski.