Pokaz filmów o ludziach KOR w Nowym Kinie Pałacowym

Od 17 – 20 października w Nowym Kinie Pałacowym,  Centrum Kultury ZAMEK, ul. św. Marcin 80/82, pokazy filmów o ludziach KOR.  W poniedziałek o godz. 11.00  dwa filmy o Jacku Kuroniu: „Na podobieństwo Jacka”, reż. Andrzej Titkow  i „Zabić w sobie nienawiść” reż. Piotr Morawski. Kolejne seanse:  18, 19 i 20 października. Szczegółowy program

17 października godz. 11.00

„Na podobieństwo Jacka” reż. Andrzej Titkow, 2000, (54 min.) 
Filmowy portret Jacka Kuronia, w którym bohater ze swadą i humorem opowiada o sobie, swoich korzeniach, doświadczeniach i dokonaniach i o osobach, które go ukształtowały: ojcu, działaczu PPS, który od dzieciństwa wszczepił mu zasadę, że zawsze trzeba stać po stronie słabszych, ukochanej żonie Gajce, u której zawsze szukał podziwu, o Jacku Garbackim i Janie Józefie Lipskim, którzy odznaczali się niezwykła tolerancją oraz o ks. Janie Zieji, który w każdym momencie życia dawał świadectwo miłości bliźniego. O Jacku Kuroniu mówią też w filmie: jego syn Maciej, brat Andrzej, Lechosław Goździk, Seweryn Blumsztajn, Marek Edelman i Joanna Szczęsna.

„Zabić w sobie nienawiść” reż. Piotr Morawski, 2006, (25 min.)
Jeden z ostatnich wywiadów, jaki został nagrany z Jackiem Kuroniem przed jego śmiercią. Dzieli się w nim swoimi doświadczeniami z kontaktów z PRL-owską Służbą Bezpieczeństwa. Kontrapunkt do jego wypowiedzi stanowi wypowiedź byłego pułkownika SB, Jana Lesiaka, który w ostatnim okresie PRL-u był „opiekunem” Jacka Kuronia. Ofiara i prześladowca: Jacek Kuroń i płk Jan Lesiak, 25 lat inwigilacji i prześladowań ze strony władz PRL.

Wtorek 18 października, godz. 19.30

„Nadal wracam. Portret Ryszarda Krynickiego”, reż. Adam Sikora, scen. Andrzej Franaszek, 2016, 52 min
Film poświęcony Ryszardowi Krynickiemu – poecie, tłumaczowi i wydawcy. To jedna z najważniejszych postaci współczesnej literatury polskiej, legendarny przedstawiciel Nowej Fali, a zarazem człowiek skromny i enigmatyczny. Twórcy filmu skrzętnie zbierają ślady jego działalności, tworząc esej głęboko zanurzony w przeszłości artysty. Portret autora „Organizmu zbiorowego” doskonale oddaje kontemplacyjny charakter jego twórczości.

Środa 19 października, godz. 11.00

Jerzy Andrzejewski” reż. Paweł Woldan, 1993, 38 min.
Film powstał w 10. rocznicę śmierci Jerzego Andrzejewskiego. O to kim był reżyser pyta jego przyjaciół: pisarzy, artystów, intelektualistów.

„Amulety i definicje czyli szkic do portretu Jerzego Ficowskiego”, reż. Paweł Woldan, 1998, 42 min.
Filmowy portret Jerzego Ficowskiego, wybitnego polskiego poety, prozaika, tłumacza i eseisty, znawcy i promotora kultury i tradycji polskich Romów, autora wielu prac etnograficzno-historycznych oraz tomów wierszy inspirowanych cygańską kulturą. Ficowski był również autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz tekstów piosenek. Jego poemat poświęcony zagładzie Żydów zatytułowany „List do Marca Chagalla”, w wydaniu bibliofilskim, ilustrowany był przez samego Chagalla.

Jerzy Ficowski urodził się 4 września 1924 roku w Warszawie. W czasie okupacji był żołnierzem AK, jeńcem obozów hitlerowskich i więźniem Pawiaka. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Jako pisarz debiutował w 1946 roku wierszem „Ptakom niebieskim”. W latach 1946−1950 studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 roku podpisał „Memoriał 59”, list protestacyjny przeciwko wprowadzeniu do Konstytucji zapisu o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Od 1978 roku należał do Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.

Do 1980 roku twórczość Jerzego Ficowskiego objęta była zakazem druku. Publikował wówczas w podziemnym piśmie „Zapis”. W filmie pisarz opowiada o swoim życiu i twórczości. Wypowiedzi uzupełnione są materiałami archiwalnymi, w tym amatorskim filmem z lat przedwojennych, pokazującym Jerzego Ficowskiego jako kilkuletniego chłopca

20.10., g. 11
„Stanisław Barańczak”, prod.: Uniwersytecki Studio Filmowe UAM, 2013, 38 min
Film dokumentalny z cyklu „Wybitne postacie Uniwersytetu” poświęcony sylwetce znakomitego poety, krytyka literackiego, tłumacza poezji, jednego z najważniejszych twórców Nowej Fali – Stanisława Barańczaka. Stanisław Barańczak był współzałożycielem „Komitetu Obrony Robotników” oraz członkiem zespołu redakcyjnego „Zapisu”. Wykładał na „Uniwersytecie Latającym” w Poznaniu i Krakowie, a od roku 1980 działał aktywnie w Wielkopolskiej Solidarności. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1981 Harvard University. W roku 1983 został członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Literackie”.  Był członkiem „Stowarzyszenia Pisarzy Polskich” oraz członkiem „Polskiego Stowarzyszenia Pisarzy na Obczyźnie”. Stanisław Barańczak jest również doktorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego.

Układanie życia”, reż. Antoni Krauze, 1998, 50 min
Film o Wiktorze Woroszylskim, poecie i pisarzu, współpracowniku Komitetu Obrony Robotników, współtwórcy pierwszego bezdebitowego pisma literackiego „Zapis”. W. Woroszylski urodził się w 1927 roku w Grodnie. Studiował medycynę i filologię polską na Uniwersytetach Łódzkim i Warszawskim Zadebiutował w 1945 roku na łamach prasy. W latach 65. był członkiem zespołu, a następnie redaktorem naczelnym tygodnika „Nowa Kultura”.

Z czasem zmienił swe lewicowe poglądy. W 1972 roku rozpoczął stałą współpracę z katolicką „Więzią”, w latach 1976−1980 był redaktorem wydawanego w drugim obiegu „Zapisu”. Internowany w grudniu 1981 roku. Film jest opowieścią o życiu i twórczości poety, prozaika, eseisty, autora świetnych biografii literackich oraz książek dla dzieci i młodzieży, znawcy i tłumacza literatury rosyjskiej i radzieckiej. O człowieku, który z działacza partii komunistycznej i orędownika socrealizmu przeobraził się w jednego z najważniejszych opozycjonistów walczących z systemem totalitarnym, opowiadają świadkowie jego nie pozbawionych dramatyzmu życiowych doświadczeń: Andrzej Braun, Jacek Bocheński, Andrzej Mandalian, Bohdan Osadczuk, Teresa Bogucka, ks. Wiesław Niewęgłowski, Mirosław Chojecki, Grzegorz Boguta, o. Jacek Salij oraz żona poety Janina i jego syn Feliks.