Rondo im. Komitetu Obrony Robotników w Toruniu

 27 października podczas 29 sesji Rada Miasta Torunia jednogłośnie (23 radnych, nikt przeciw, nikt się nie wstrzymał) poparła wniosek  Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń pamięta” nadania rondu na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Kołłątaja w centralnej części miasta nazwy ronda Komitetu Obrony Robotników.

Projekt stosownej uchwały w imieniu Konwentu Seniorów przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski. Komitet Solidarni-Toruń pamięta reprezentowali podczas posiedzenia Rady Antoni Mężydło – przewodniczący i Jan Wyrowiński – wiceprzewodniczący.