Debata „Etos Komitetu Obrony Robotników”

18 października (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w  Centrum Dialogu w  Muzeum Narodowym w Szczecinie  odbędzie się debata z okazji 40. rocznicy powstania KOR. W rozmowie udział wezmą: dr Jan Marcin Mazur, Andrzej Milczanowski, Mirosław Witkowski, dr. Michał Paziewski. Rozmowę poprzedzi pokaz filmu „Zabić w sobie nienawiść”.

Podczas debaty rozmawiać będziemy o tym: czym był powstały 23 września 1976 roku Komitet Obrony Robotników, po roku przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”?  Jak to się stało, że w ramach idei działania opozycji przedsierpniowej w PRL udała się współpraca ludzi o różnych poglądach społeczno-politycznych? Co do dziś zostało z korowskiego stylu pracy społecznej, etosu obrony zasad moralnych i humanitarnych?

W spotkaniu wezmą udział świadkowie historii:

–  ks. dr Jan Marcin Mazur, były proboszcz parafii rzymskokatolickiej na Skolwinie, wykładowca w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, kapelan Szczecińskiego Klubu Katolików, współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, archidiecezjalny duszpasterz środowisk twórczych w Szczecinie, członek Prezydenckiej Rady Kultury przy kilku prezydentach Szczecina.

– Andrzej Milczanowski, współpracownik Biura Interwencyjnego KSS „KOR”, w Sierpniu`80 członek Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, doradca zachodniopomorskiej „Solidarności”, po narzuceniu stanu wojennego skazany na 5 lat więzienia za kierowanie Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym „Solidarności” w stoczni „Warskiego”, w III RP szef Urzędu Ochrony Państwa, minister spraw wewnętrznych.

– Mirosław Witkowski, współtwórca Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, redaktor „Robotnika Szczecińskiego”, kwartalnika „Pismo Ruchu Wolność i Pokój”, „Szczecińskiego Przeglądu Aktualności Kulturalnych”, absolwent filozofii z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Debatę poprowadzi:  dr Michał Paziewski, współpracownik „Biuletynu Informacyjnego” KSS „KOR”, dziennikarz tygodnika „Jedność” NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, po narzuceniu stanu wojennego redaktor szczecińskich pism podziemnych m.in. „Grot”, „Obraz”, „Biuletyn Solidarności”, historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozmowę poprzedzi pokaz filmu „Zabić w sobie nienawiść”  w reżyserii Piotra Morawskiego.