Pokaz filmu o Teodorze Klincewiczu

W czwartek, 27 października, o  godz. 21.00  w kinie Rialto, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 38,  pokaz filmu  „Teoś”  w reż. Piotra Woldana. Opowieść o tragicznie zmarłym w 1991 roku Teodorze Klincewiczu, rzeczniku Studenckiego Komitetu Solidarności w Warszawie, współpracowniku KOR i redakcji „Robotnika”, działaczu Niezależnego Związku Studentów i podziemnej Solidarności.

Film „Teoś”, 1992, reż. Paweł Woldan (32 min.), prod. TVP
Opowieść o Teodorze Klincewiczu, „Teosiu”, działaczu opozycji demokratycznej i Solidarności. Teoś był studentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Od 1976 roku był współpracownikiem Studenckiego Komitetu Solidarności i Komitetu Obrony Robotników. Drukował i kolportował pismo „Robotnik”. Współredagował i wydawał lokalne studenckie pismo Politechniki Warszawskiej „100 razy głową w mur”. Wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa i nakłaniany do współpracy z SB. W latach 80-tych był współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pierwszym przewodniczącym NZS na PW oraz wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i działał w podziemiu. Na wiosnę 1982 roku stworzył Grupy Oporu „Solidarni” i kierował nimi do obrad Okrągłego Stołu. Współpracował z wieloma strukturami podziemnymi. Po legalizacji „Solidarności” został redaktorem naczelnym pisma „Kurier Mazowsza”, gazety Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, będącego kontynuacją gazet z okresu stanu wojennego. Zmarł w wypadku samochodowym. O Teosiu opowiadają jego przyjaciele z czasów studenckich i czasów podziemia: m.in. Zbigniew Bujak, Konrad Bieliński, Ewa Kulik-Bielińska.

 

Więcej informacji na stronie kina Rialto.