KOR bliżej… debata na Uniwersytecie Rzeszowskim

16 listopada w godz. 10.00 -14.00 na Uniwersytecie Rzeszowskim, ul. Rejtana 16, odbędzie się debata z organizowana w ramach Społecznych obchodów 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Organizatorami debaty są: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie i Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Rzeszowie. Program debaty

Referat wprowadzający  – przedstawiciel IPN w Rzeszowie – 20 minut

„KOR o sobie”: Henryk Wujec, Jan Lityński, Marcin Gugulski, Wiesław Kęcik, Tadeusz Kensy, Janusz Szkutnik, Wiesław Bek, Józef Baran, Karol Wit – Wojtowicz – ok. 30 min.

„Z perspektywy Warszawy” – Henryk Wujec, Jan Lityński, A. Kaczorowski, Marcin Gugulski, Wiesław Kęcik – 45 min.

„W regionie” – Karol Wit – Wojtowicz, J. Perlak, Józef Baran, Janusz Szkutnik, Wiesław Bek, Tadeusz Kensy – 45 min.

Dyskusja z udziałem publiczności