Zwycięstwo dobrych emocji – spotkanie z Henrykiem i Ludwiką Wujcami

22 listopada o godzinie 17.30 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Sala Księcia Bogusława X, wejście B) w ramach cyklu Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką odbędzie się dyskusja pt. „Zwycięstwo dobrych emocji”.

Gośćmi Michała J. Kaweckiego będą Ludwika i Henryk Wujcowie, działacze opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Współtwórcy Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Ich doświadczenia zdobyte w trudnych czasach są bezcennym źródłem informacji dla tych, którzy podejmują działania w obronie wolności i godności człowieka.
Świat ludzkich emocji kieruje się swoimi własnymi prawami – mówi Michał J. Kawecki. Jeżeli bilans emocjonalny jest ujemny, czyli dominację zdobywają emocje nienawiści, podejrzliwości, zawiści, chęci odwetu i rewanżu – do głosu dochodzi ciemniejsza strona natury ludzkiej. Człowiek zamiast tworzyć zaczyna niszczyć. Podstawowym pytaniem praktycznym jest jak nie poddać się emocjom lęku, strachu, wrogości i agresji. Jak „być odważnym, gdy rozum zawodzi” ? Na to pytanie najtrafniej mogą odpowiedzieć ludzie, którzy sami zachowali odwagę w czasach trudnych.

Więcej na stronie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.