Z  „Niewydrukowanych stronic bibuły” – o opozycji lat 70-tych i „Solidarności”,
Scenariusze lekcji dla klas IV-VI i gimnazjum przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

KOR powstał w 1976 roku jako reakcja na represje, które dotknęły robotników protestujących wobec podwyżek cen w Radomiu i Ursusie. Skupił różnorodne środowiska – jego członkami byli zarówno profesorowie, jak i studenci; przedstawiciele środowisk lewicowych i katolickich, a wśród działaczy znaleźć możemy takie nazwiska jak Jacek Kuroń, Zbigniew Romaszewski czy Antoni Macierewicz. Wielu z nich zaangażowało się potem w tworzenie „Solidarności”, a po 1989 roku tworzyło III RP.

W ramach tematu semestru proponujemy szkołom scenariusz lekcji o historii KOR-u, infografiki i karty pracy. Wkrótce opublikujemy również propozycje projektów i aktywności, które można zrealizować w szkole w związku z tematem semestru. Już teraz możecie zapoznać się z osią czasu, na której zaprezentowaliśmy najważniejsze wydarzenia z dziejów KOR.

Komitet Obrony Robotników to jednak nie tylko historia demokratycznej opozycji, ale też wzór społecznego zaangażowania i solidarności ze słabszymi. Dlatego w ramach tego semestru będziemy zajmować się również społecznym wymiarem działalności KOR-u i postaramy się znaleźć sposoby na kontynuowanie tych ideałów we współczesnej rzeczywistości. Zapraszamy do wspólnej podróży!

Materiały do wykorzystania:

KOR – tajemniczy  skrót. O historii i działaczach Komitetu Obrony Robotników. Poziom edukacyjny – III, IV klasa  [PDF]
Krzyżowka [PDF]
Infografika [PNG]
Oś czasu
Karta pracy dla ucznia [PDF]