Aniela Steinsbergowa, „Widziane z ławy obrończej”, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2016, przedmowa prof. Andrzej Friszke

Relacja autorki z wielomiesięcznej batalii o wolność i rehabilitację Kazimierza Moczarskiego, ostatniego szefa Biura Informacji i Propagandy AK. Książka jest opisem starań Anieli Steinsbergowej, która od 1954 roku jako adwokat prowadziła sprawy rehabilitacyjne, m.in. Kazimierza Moczarskiego, o przełamanie stalinowskiego bezprawia sądowego i uwolnienie niesłusznie skazanych. Pisze w niej o zagrożeniach dla praworządności, które zawsze pojawią się tam, gdzie nie ma niezależnego od władzy wymiaru sprawiedliwości, a także o prawach człowieka i prawach obywatela.

Obecna, nowa edycja książki, która po raz pierwszy ukazała się w Paryżu nakładem Kultury Jerzego Giedroycia, uzupełniona została o artykuł autorki z początku lat 80. i fotografie. We wstępie prof. Andrzej Friszke przedstawia biografię Anieli Steinsbergowej (1896-1988) od jej aktywności jako obrońcy strajkujących robotników w okresie międzywojennym, przez zaangażowanie jako obrońcy więźniów politycznych w PRL, po walkę o praworządność i wolność obywateli w Komitecie Obrony Robotników.

Do kupienia na stronie Wydawnictwa Więź
Cena 28 zł.