„Co nam zostało z tych lat… Opozycja polityczna 1976–1980 z dzisiejszej perspektywy”, pod red. Jerzego Eislera. IPN, seria „Relacje i wspomnienia”, t. 3, Warszawa 2003

Zapis spotkania z udziałem ponad czterdziestu działaczy różnych odłamów opozycji lat 1976–1980 zorganizowanego w czerwua 2002 roku przez warszawski IPN

Dokument do pobrania ze strony IPN